На Калущині піднімуть ціни на водопостачання

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130«Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів з обґрунтуванням такої необхідності», комунальне підприємство «Водотеплосервіс»  Калуської міської ради  оприлюднило інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення.

Відтепер вони становитимуть:

централізоване водопостачання – 16,22 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

централізоване водовідведення  – 14,78 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

У планованих тарифах враховані нові вимоги законодавства до формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення. Додатково інформуємо: чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення встановлені рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради від 23.10.2018 року №227 та введені в дію з 15.11.2018 року:

  • централізоване водопостачання – 7,11 грн (без ПДВ) за 1м³;
  • централізоване водовідведення – 9,48 грн (без ПДВ) за 1м³.

та відшкодовують фактичну вартість послуг   за 2020 рік відповідно на централізоване водопостачання – 44% і централізоване водовідведення – 62%.

Збитки від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за 2019 рік та 2020 рік склали відповідно 32,5млн.грн. та 31,8млн.грн.

Розрахунки тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019р. №291) «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

  • Тарифи сформовані з урахуванням обсягів реалізації визначених річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, погодженого міським головою м. Калуша. Річний план розрахований відповідно до індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, що затверджені виконкомом Калуської міської ради.

На зміну тарифів вплинули в першу чергу такі чинники:
–  зменшилися обсяги реалізації, що враховані в чинних тарифах, на 20%

з централізованого водопостачання і з централізованого водовідведення;

  • – зростання ціни на очищення стічних вод з 1,54 грн. /куб. м до 2,56 грн./куб.м, або на 66%, відповідно до рішення міськвиконкому від 23.10.2018 року №230;

– відбулося зростання вартості електричної енергії, внаслідок підвищення ціни на електроенергію на 47%. В планованих тарифах врахована  ціна на електроенергію в розмірі 3,32357 грн. /кВт*год (без ПДВ)  проти 2,258 грн./кВт*год (без ПДВ) врахованого в чинних тарифах на водопостачання і водовідведення;

– збільшення витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. В розрахунку тарифів включений фонд оплати праці, з врахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2018 роки зі змінами і доповненнями на 2019рік. Прожитковий мінімум зріс з 1762грн. в 2018році до 2270грн. в 2021році або на 29%. Відбулось підвищення мінімальної зарплати 3723грн в 2018році до 6000грн. в 2021році. Витрати на оплату праці та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників збільшились на 16% в порівнянні з чинними тарифами;

– збільшилися витрати на амортизацію у зв’язку введенням в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів:

на 1439,8 тис. грн або на 27,8 % з централізованого водопостачання;

на 345,95 тис. грн або на 38,4 % з централізованого водовідведення;

– враховані фінансові витрати, пов’язані з обслуговуванням кредитного проєкту

Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно договору про субкредитування №28010-02/110 від 16 жовтня 2009року з централізованого водопостачання в розмірі 2900,86тис. грн. В чинних тарифах на централізоване водопостачання фінансові витрати враховані не були.

– врахована  планована сума прибутку для погашення основної суми запозичень згідно з кредитним проєктом Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно договору про субкредитування №28010-02/110 від 16 жовтня 2009року з централізованого водопостачання в сумі 15626,77 тис. грн.

Обмінний курс у планованих тарифах становить 28,2605 грн/дол. США;

– враховано  обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі 2% повної планованої собівартості:

613,0 тис. грн. з централізованого водопостачання;

485,0 тис. грн. з централізованого водовідведення.

Пропонуються для встановлення такі тарифи на послуги:

  • централізованого водопостачання – 16,22 грн (без ПДВ) за 1м³;
  • централізованого водовідведення – 14,78грн (без ПДВ) за 1м³ .

Тарифи на послуги зростають на 87% в т. ч. з централізованого водопостачання на 128% та з централізованого водовідведення на 56%.

Загальний розмір та рівень підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наведено в таблиці:

 

 

Послуги

Чинний тариф без ПДВ,

грн./ куб.м

Планований тариф

без ПДВ,   грн./ куб.м

Рівень зростання, % Чинний тариф з ПДВ,

грн./ куб.м

Планований тариф

з ПДВ,   грн./ куб.м

Рівень зростання, %
Централізоване водопостачання 7,11 16,22 128 8,532 19,46 128
Централізоване водовідведення 9,48 14,78 56 11,376 17,74 56
Централізоване водопостачання і централізоване водовідведення разом 16,59 31,00 87 19,908 37,20 87
  • Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення ( до 11 лютого 2021 року) за адресою: КП «Водотеплосервіс», 77300, м. Калуш,  вул. Окружна,8 веб-сайті  КП «Водотеплосервіс» vts.if.ua або  е-mail:  kbtc@ukr.net, довідки за телефоном 6-54-37.

Інформація про наміри щодо зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення оприлюднена на офіційному веб-сайті  Калуської міської ради та веб-сайті  КП «Водотеплосервіс».

Звертаємо Вашу увагу, що пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуванням.

Структура тарифів на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунального  підприємства “Водотеплосервіс” Калуської міської ради  без ПДВ:

№з/п Найменування показників Послуга з централізованого водопостачання Послуга з централізованого водовідведення
тис.грн на  рік грн/м3 тис.грн на  рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 25570,16 8,8377 22364,12 8,8337
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 8137,80 2,8126 10131,7 7,4734
1.1.1 електроенергія 6323,04 2,1854 2866,95 1,7096
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб’єктів
господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання
6,54 0,0022 9095,68 5,4238
1.1.3 витрати на реагенти 758,10 0,2620 0 0
1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 1050,12 0,3630 570,29 0,3400
1.2 прямі витрати на оплату праці 6764,68 2,3381 5697,45 3,3974
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 8954,77 3,0950 2635,66 1,5717
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 1404,29 0,4853 1233,36 0,7355
1.3.2 амортизаційні відрахування 6599,23 2,2809 1247,45 0,7439
1.3.3 інші прямі витрати 951,25 0,3288 154,85 0,0923
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 1712,91 0,5920 1498,09 0,8933
1.4.1 витрати на оплату праці 1217,25 0,4207 1064,59 0,6348
1.4.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 243,14 0,084 212,65 0,1268
1.4.3 амортизаційні відрахування 14,61 0,0051 12,78 0,0076
1.4.4 інші  витрати 237,91 0,0822 208,07 0,1241
2 Адміністративні витрати,  у тому числі: 2210,64 0,7641 1933,39 1,1529
2.1 витрати на оплату праці 1662,59 0,5747 1454,08 0,8671
2.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 345,43 0,1194 302,11 0,1802
2.3 амортизаційні відрахування 31,50 0,0109 27,55 0,0164
2.4 інші  витрати 171,12 0,0591 149,65 0,0892
3 Витрати на збут 0 0 0 0
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 2900,86 1,0026 0 0
6 Повна собівартість 30681,66 10,6044 24297,51 14,4887
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 16240,00 5,6130 485,00 0,2892
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис.грн 46921,66 16,2174 24782,51 14,7779
9 Тариф на  послугу з централізованого  водопостачання/централізованого водовідведення, грн/м3 16,22 14,78
10 Обсяг реалізації, тис.м3 2893,29 1677,00

 

 

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення                                                                                по Івано-Франківській області       

     станом на 01.01.2021 року
  Населений пункт Затверджені тарифи з ПДВ, грн
Для населення Для комерційних споживачів
на         1 м.куб води на         1 м.куб водо

відве

дення

на         1 м.куб води і водо

відве

дення

Дата введення тарифу на          1 м.куб води на         1 м.куб водо

відве

дення

на

1 м.куб води і водо

відведення

1 м.Івано-Франківськ 11,59 13,66 25,25 01.01.2021 10,60 11,94 22,54
2 м.Калуш 8,53 11,38 19,91 15.11.2018 8,53 11,38 19,91
3 м.Коломия 16,56 10,32 26,88 01.05.2019 16,56 10,32 26,88
4 м.Бурштин 18,28 17,83 36,11 01.01.2021 18,28 17,83 36,11
5 м.Яремча 20 20 40 01.07.2020 35 30 65
6 смт.Богородчани 15 16 31 01.01.2020 32 34 66
7 смт.Верховина 17 3,90 20,90 01.01.2020 35  3,90 38,90
8 м.Галич 12 16,98 28,98 05.08.2018 26,04 34,92 60,96
9 м.Городенка 23,94 17,58 41,52 01.10.2019 35,57 27,36 62,93
10 м.Долина 13,9 5,8 19,7 23.04.2018 60 50 110
11 м.Косів 6,65 3,6 10,25 01.08.2016 19,75 8,93 28,68
12 м.Надвірна 19,19 15,05 34,24 01.06.2019 35,71 39,24 74,95
13 м.Рогатин 14,9 17,9 32,8 10.06.2019 31,72 31,86 63,58
14 смт.Рожнятів 18 12 30 01.05.2020 32 29 61
15 м.Снятин 29,84 17,04 46,88 01.01.2021 48,56 25,45 74,01
16 м.Тлумач 23,87 18,44 42,31 01.01.2021 82,07 46,60 128,67

Відтепер читайте найважливіші новини МІСТА у Telegram

Схожі записи

  • ��������...
  • Loading...